Skip to main content

dai be:
just kidding dai ca.. be k ranh nen k biet chat luong trang web ra sao? Tuy nhien buc hinh thi de xuong..,, hehehe


12/01/05 09:28 PM